Logotyp

NATIONAL WEBPAGES

To the national sides To Finlands site To Swedens site To Netherlands site To the Romania site To Spains site

Välkommen till den svenska NeZersidan

På den här sidan publiceras nationell information om projektet NeZeR.

Svenska partners i projektet är IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm Stad, Stockholms-hem och Stadshus AB. Kontaktpersoner för mer information om projektet hittar du på kontaktsidan.

Ett pressmeddelande publicerades vid projektstarten, läs det här.

VVS forum, Byggnyheter and Underhållsnyheter har publicerat nyheter om NeZeR på sina webbplatser.

Information från NeZeR i Sverige:

Slutseminarium – EU-projekt om energieffektiv renovering i bostäder

Det är en stor utmaning att nå Nära Noll Energi nivå när vi renoverar våra befintliga bostäder. I EU-projektet NeZeR - Nära Noll Energirenovering i befintliga bostäder - har problem och möjligheter belysts ur olika aspekter; vad är tekniskt och ekonomiskt möjligt, hur hög är miljöbesparingen och hur kan vi ta fram handlingsplaner för energieffektiv renovering.

Stockholms stad, Stockholmshem och IVL presenterar i ett slutseminarium den
8 februari
sina erfarenheter från projektet och i en workshop under eftermiddagen diskuterar vi hur vi kommer från EU-projektet till verkligheten!

Läs mer här.
Varmt välkomna!

Updated: 2017-04-21

News and upcoming events

The website is administrated by IVL Swedish Environmental Research Insitute Ltd | © IVL

.